Byggeri og forsikringsselskaber i åben strid om varmt arbejde - Ejendomme

Byggeri og forsikringsselskaber i åben strid om varmt arbejde

Created: man, 02/13/2006 - 16:35
Hårdknude. Dansk Byggeri strides med forsikringsselskaberne om regler for varmt arbejde. Konkurrencemyndighederne ind i sagen.

Vinkelsliberen er i ganske bogstaveligste forstand blevet kernen i en speget strid mellem forsikringsbranchen og byggeriet. Stridens kerne handler om, hvordan byggeriet skal blive bedre til at undgå brande i forbindelse med det, der kaldes varmt arbejde. Det vil siger tagdækning, skærebrænding mm.
Forhandlinger mellem Forsikring & Pension på den ene side og Dansk Byggeri på den anden, er gået så meget i hårdknude, at Danske Byggeri har indbragt sagen for Konkurrencestyrelsen.
Danske Byggeri mener, at Forsikring & Pension påfører byggeriet unødige ekstraomkostninger ved over en bred kam, at anbefale forsikringsselskaberne at implementere skrappere regler omkring selvrisiko, når håndværkere udfører varmt arbejde.
Sludder, lyder svaret fra Forsikring & Pension, der fortsætter: Vi råder blot vores medlemmer til at indføre nogle regler. I hvor stor omfang, de lytter, er op til dem selv.
Og det er netop det kedelige ved sagen, set med Dansk Byggeris øje, for det tvinger håndværkere til at skulle undersøge, hvordan bygherren, de arbejder for, er forsikret.
- Tekniqs og Dansk byggeris medlemmer skal bruge tid på, at undersøge, hvordan bygherren er forsikret og dermed hvordan holdet af medarbejdere, der skal løse opgaven, skal se ud. For hvis bygherren har en forsikring, hvor der er krav om forhøjet selvrisiko, medmindre der etableres brandvagt efter arbejdet eller udfyldes blanketter. Ja, så må håndværkeren påtage sig en høj selvrisiko i størrelsesordenen 50-60.000 kr. Eller også skal den pågældende medarbejder have et certifikat, siger dir. Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.
Dansk Byggeri mener, at omkostningen til at uddanne håndværkere løber op i omkring 4000 kr. pr. mand. Altså store omkostninger for den enkelte virksomhed i byggebranchen.
Forhandlingerne mellem parterne har været strandet siden maj sidste år. Her blev de nye betingelser meldt ud fra Forsikring og Pension, idet man gik ud til de enkelte forsikringsselskaber og anbefalede, at man fik de skærpede selvrisiko-bestemmelser indført kombineret med et eventuelt krav om certifikater.
Det medførte en hektisk mødeaktivitet mellem parterne, men det førte ikke til noget og Dansk Byggeri tog derfor fornyelig skridtet og indgav en klage overfor Konkurrencestyrelsen. Man beder Konkurrencestyrelsen om at vurdere de juridiske og økonomiske konsekvenser, idet man mener, at der tale om såkaldt koordineret praksis.
Striden går så langt tilbage som 1990, da der blev indført
brandtekniske vejledninger omkring varmt arbejde. Det medførte bl.a. selvrisiko-bestemmelser, men ifølge Forsikring & Pension kom det aldrig til at virke i praksis.
- Målet var at reducere antallet af brande, men det mål blev ikke nået. Derfor forsøger vi nu at indfører nogle selvrisiko-bestemmelser, der er mere entydige og som målrettet vil presse håndværkeren til at arbejde efter de brandtekniske vejledninger siger teknisk chef i Forsikring & Pension Bo Balschmidt. Han understreger, at i følge den vejledning, som Pension & Forsikring har meldt ud til deres medlemmer, har det enkelt forsikringsselskab flere muligheder for at implementerer de skærpede brandkrav.
I praksis kan det ske, at bygherre og håndværker indgår en skriftlig aftale. Det sker via en aftaleblanket, hvor ansvaret placeres.
Den anden mulighed er, at håndværkeren har taget et 1-dags kursus.
-Selskaberne kan vælge om de vil tage begge elementer eller andre. Det har øjensynligt irriteret Dansk Byggeri, men vi har blot anbefalet, at vores medlemmer implementeret elementerne i deres forsikringer, vurderer Bo Balschmidt.
Parterne har ikke aftalt ny møder i sagen og Dansk Byggeri har derfor set sig nødsaget til, at udsende et cirkulærer til medlemmerne, hvor man opfordrer de enkelte medlemmer til, grundigt at sætte sig ind i bygherrens forsikringer, inden man går i gang med at udføre varmt arbejde.
- Forsikringsselskaberne indarbejdet de nye krav meget forskelligt. Nogle vil have brandvagt andre vil ikke. Derfor bliver det meget bøvlet for det enkelte byggefirma at byde på en opgave, når man først skal finde ud af, hvor dan modpartens forsikringsforhold er i detaljer. Vi har derfor sagt til Forsikring og Pension, at det ville være godt at sætte os sammen og få lavet en ordentlig planlægning, så vi kan koncentrere indsatsen der, hvor risikoen for brand er størst, siger Michael. H. Nielsen

Byggeri og forsikringsselskaber i åben strid om varmt arbejde

Created: man, 02/13/2006 - 16:35
Hårdknude. Dansk Byggeri strides med forsikringsselskaberne om regler for varmt arbejde. Konkurrencemyndighederne ind i sagen.

Vinkelsliberen er i ganske bogstaveligste forstand blevet kernen i en speget strid mellem forsikringsbranchen og byggeriet. Stridens kerne handler om, hvordan byggeriet skal blive bedre til at undgå brande i forbindelse med det, der kaldes varmt arbejde. Det vil siger tagdækning, skærebrænding mm.
Forhandlinger mellem Forsikring & Pension på den ene side og Dansk Byggeri på den anden, er gået så meget i hårdknude, at Danske Byggeri har indbragt sagen for Konkurrencestyrelsen.
Danske Byggeri mener, at Forsikring & Pension påfører byggeriet unødige ekstraomkostninger ved over en bred kam, at anbefale forsikringsselskaberne at implementere skrappere regler omkring selvrisiko, når håndværkere udfører varmt arbejde.
Sludder, lyder svaret fra Forsikring & Pension, der fortsætter: Vi råder blot vores medlemmer til at indføre nogle regler. I hvor stor omfang, de lytter, er op til dem selv.
Og det er netop det kedelige ved sagen, set med Dansk Byggeris øje, for det tvinger håndværkere til at skulle undersøge, hvordan bygherren, de arbejder for, er forsikret.
- Tekniqs og Dansk byggeris medlemmer skal bruge tid på, at undersøge, hvordan bygherren er forsikret og dermed hvordan holdet af medarbejdere, der skal løse opgaven, skal se ud. For hvis bygherren har en forsikring, hvor der er krav om forhøjet selvrisiko, medmindre der etableres brandvagt efter arbejdet eller udfyldes blanketter. Ja, så må håndværkeren påtage sig en høj selvrisiko i størrelsesordenen 50-60.000 kr. Eller også skal den pågældende medarbejder have et certifikat, siger dir. Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.
Dansk Byggeri mener, at omkostningen til at uddanne håndværkere løber op i omkring 4000 kr. pr. mand. Altså store omkostninger for den enkelte virksomhed i byggebranchen.
Forhandlingerne mellem parterne har været strandet siden maj sidste år. Her blev de nye betingelser meldt ud fra Forsikring og Pension, idet man gik ud til de enkelte forsikringsselskaber og anbefalede, at man fik de skærpede selvrisiko-bestemmelser indført kombineret med et eventuelt krav om certifikater.
Det medførte en hektisk mødeaktivitet mellem parterne, men det førte ikke til noget og Dansk Byggeri tog derfor fornyelig skridtet og indgav en klage overfor Konkurrencestyrelsen. Man beder Konkurrencestyrelsen om at vurdere de juridiske og økonomiske konsekvenser, idet man mener, at der tale om såkaldt koordineret praksis.
Striden går så langt tilbage som 1990, da der blev indført
brandtekniske vejledninger omkring varmt arbejde. Det medførte bl.a. selvrisiko-bestemmelser, men ifølge Forsikring & Pension kom det aldrig til at virke i praksis.
- Målet var at reducere antallet af brande, men det mål blev ikke nået. Derfor forsøger vi nu at indfører nogle selvrisiko-bestemmelser, der er mere entydige og som målrettet vil presse håndværkeren til at arbejde efter de brandtekniske vejledninger siger teknisk chef i Forsikring & Pension Bo Balschmidt. Han understreger, at i følge den vejledning, som Pension & Forsikring har meldt ud til deres medlemmer, har det enkelt forsikringsselskab flere muligheder for at implementerer de skærpede brandkrav.
I praksis kan det ske, at bygherre og håndværker indgår en skriftlig aftale. Det sker via en aftaleblanket, hvor ansvaret placeres.
Den anden mulighed er, at håndværkeren har taget et 1-dags kursus.
-Selskaberne kan vælge om de vil tage begge elementer eller andre. Det har øjensynligt irriteret Dansk Byggeri, men vi har blot anbefalet, at vores medlemmer implementeret elementerne i deres forsikringer, vurderer Bo Balschmidt.
Parterne har ikke aftalt ny møder i sagen og Dansk Byggeri har derfor set sig nødsaget til, at udsende et cirkulærer til medlemmerne, hvor man opfordrer de enkelte medlemmer til, grundigt at sætte sig ind i bygherrens forsikringer, inden man går i gang med at udføre varmt arbejde.
- Forsikringsselskaberne indarbejdet de nye krav meget forskelligt. Nogle vil have brandvagt andre vil ikke. Derfor bliver det meget bøvlet for det enkelte byggefirma at byde på en opgave, når man først skal finde ud af, hvor dan modpartens forsikringsforhold er i detaljer. Vi har derfor sagt til Forsikring og Pension, at det ville være godt at sætte os sammen og få lavet en ordentlig planlægning, så vi kan koncentrere indsatsen der, hvor risikoen for brand er størst, siger Michael. H. Nielsen

Byggeri og forsikringsselskaber i åben strid om varmt arbejde

Created: man, 02/13/2006 - 16:35
Hårdknude. Dansk Byggeri strides med forsikringsselskaberne om regler for varmt arbejde. Konkurrencemyndighederne ind i sagen.

Vinkelsliberen er i ganske bogstaveligste forstand blevet kernen i en speget strid mellem forsikringsbranchen og byggeriet. Stridens kerne handler om, hvordan byggeriet skal blive bedre til at undgå brande i forbindelse med det, der kaldes varmt arbejde. Det vil siger tagdækning, skærebrænding mm.
Forhandlinger mellem Forsikring & Pension på den ene side og Dansk Byggeri på den anden, er gået så meget i hårdknude, at Danske Byggeri har indbragt sagen for Konkurrencestyrelsen.
Danske Byggeri mener, at Forsikring & Pension påfører byggeriet unødige ekstraomkostninger ved over en bred kam, at anbefale forsikringsselskaberne at implementere skrappere regler omkring selvrisiko, når håndværkere udfører varmt arbejde.
Sludder, lyder svaret fra Forsikring & Pension, der fortsætter: Vi råder blot vores medlemmer til at indføre nogle regler. I hvor stor omfang, de lytter, er op til dem selv.
Og det er netop det kedelige ved sagen, set med Dansk Byggeris øje, for det tvinger håndværkere til at skulle undersøge, hvordan bygherren, de arbejder for, er forsikret.
- Tekniqs og Dansk byggeris medlemmer skal bruge tid på, at undersøge, hvordan bygherren er forsikret og dermed hvordan holdet af medarbejdere, der skal løse opgaven, skal se ud. For hvis bygherren har en forsikring, hvor der er krav om forhøjet selvrisiko, medmindre der etableres brandvagt efter arbejdet eller udfyldes blanketter. Ja, så må håndværkeren påtage sig en høj selvrisiko i størrelsesordenen 50-60.000 kr. Eller også skal den pågældende medarbejder have et certifikat, siger dir. Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.
Dansk Byggeri mener, at omkostningen til at uddanne håndværkere løber op i omkring 4000 kr. pr. mand. Altså store omkostninger for den enkelte virksomhed i byggebranchen.
Forhandlingerne mellem parterne har været strandet siden maj sidste år. Her blev de nye betingelser meldt ud fra Forsikring og Pension, idet man gik ud til de enkelte forsikringsselskaber og anbefalede, at man fik de skærpede selvrisiko-bestemmelser indført kombineret med et eventuelt krav om certifikater.
Det medførte en hektisk mødeaktivitet mellem parterne, men det førte ikke til noget og Dansk Byggeri tog derfor fornyelig skridtet og indgav en klage overfor Konkurrencestyrelsen. Man beder Konkurrencestyrelsen om at vurdere de juridiske og økonomiske konsekvenser, idet man mener, at der tale om såkaldt koordineret praksis.
Striden går så langt tilbage som 1990, da der blev indført
brandtekniske vejledninger omkring varmt arbejde. Det medførte bl.a. selvrisiko-bestemmelser, men ifølge Forsikring & Pension kom det aldrig til at virke i praksis.
- Målet var at reducere antallet af brande, men det mål blev ikke nået. Derfor forsøger vi nu at indfører nogle selvrisiko-bestemmelser, der er mere entydige og som målrettet vil presse håndværkeren til at arbejde efter de brandtekniske vejledninger siger teknisk chef i Forsikring & Pension Bo Balschmidt. Han understreger, at i følge den vejledning, som Pension & Forsikring har meldt ud til deres medlemmer, har det enkelt forsikringsselskab flere muligheder for at implementerer de skærpede brandkrav.
I praksis kan det ske, at bygherre og håndværker indgår en skriftlig aftale. Det sker via en aftaleblanket, hvor ansvaret placeres.
Den anden mulighed er, at håndværkeren har taget et 1-dags kursus.
-Selskaberne kan vælge om de vil tage begge elementer eller andre. Det har øjensynligt irriteret Dansk Byggeri, men vi har blot anbefalet, at vores medlemmer implementeret elementerne i deres forsikringer, vurderer Bo Balschmidt.
Parterne har ikke aftalt ny møder i sagen og Dansk Byggeri har derfor set sig nødsaget til, at udsende et cirkulærer til medlemmerne, hvor man opfordrer de enkelte medlemmer til, grundigt at sætte sig ind i bygherrens forsikringer, inden man går i gang med at udføre varmt arbejde.
- Forsikringsselskaberne indarbejdet de nye krav meget forskelligt. Nogle vil have brandvagt andre vil ikke. Derfor bliver det meget bøvlet for det enkelte byggefirma at byde på en opgave, når man først skal finde ud af, hvor dan modpartens forsikringsforhold er i detaljer. Vi har derfor sagt til Forsikring og Pension, at det ville være godt at sætte os sammen og få lavet en ordentlig planlægning, så vi kan koncentrere indsatsen der, hvor risikoen for brand er størst, siger Michael. H. Nielsen

PrintSend

Læs også

Forsiden lige nuse forsiden »

Seneste TV

Læs dagens Berlingske Business

Pressemeddelelser fra Business Direct

Markedet lige nu